władze Klubu

Kadencja: 2015 – 2018r.

Zarząd:

Jan Wardecki – prezes
Monika Rządca – wiceprezes
Urszula Lewandowska – wiceprezes
Irena Menzel – skarbnik
Barbara Muschol – członek zarządu

Klubowa Komisja Rewizyjna:

Lidia Schwarze – przewodnicząca
Elżbieta Michalak
Marek Świątek