władze Klubu

Zarząd:

Jan Wardecki – prezes
Monika Rządca – wiceprezes
Urszula Lewandowska – wiceprezes
Irena Menzel – skarbnik
Barbara Muschol – członek zarządu

Klubowa Komisja Rewizyjna:

Lidia Schwarze – przewodnicząca
Elżbieta Michalak
Marek Świątek

od stycznia 2015 r.